Najdôležitejší doplnok k oknám sú vonkajšie parapety.

Pre kvalitnú funkčnosť celého okna je bezpodmienečná kvalita a osadenie vonkajších  parapetov z hľadiska odvodnenia, ale aj tepelnoizolačných vlastností výplne otvoru.

Podobné produkty